Kursen

deltagare2010Skolans utåtriktade verksamhet utgörs av en årlig kurs som samlar deltagare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Under FN-konferensen vid ILO i Genève följer deltagarna de delar som berör arbetstagarnas arbete om arbetslivsfrågor.

Årets Genèveskola består av tre sammanhängande, men ändå avgränsade delar:

Del 1: Förkurs på Runö kursgård, Stockholm 30 mars - 2 april 2017
Programmet för dagarna på Runö utgörs av ett grupparbete, som sedan blir en del i hela utbildningen vid Genèveskolan.  Programmet förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper om ILO, kärnkonventionerna och det nationella ILO-arbetet. Grupparbetet ska vara relaterat till agendan för årets ILO konferens.

Del 2: 30 timmar nätkurs april - maj 2017
Syftet med nätuppgiften är att orientera sig i ILO:s konventioner och rekommendationer i anslutning till grupparbetets fokus. Deltagarna ska sjävständigt söka upp information om ILO och ILO:s arbete i Sverige.

Del 3: Genèvevistelse med ILO i fokus 1 - 19 juni 2017
Under de första två veckorna i Genève följer deltagarna arbetstagarnas arbete vid ILO-konferensen (ILC). Deltagarna får även ett föredrag om årets konferensagenda och de frågor ILO arbetar med från representanter från ILO:s kontor för arbetstagare, ACTRAV. Skolan inviterar också sakkunniga från andra internationella organisationer för att hålla föredrag. Under dagarna arbetar projektgrupperna med sina uppgifter och möter delegater från olika länder.

Den sista veckan ska projektgrupperna skriva färdigt sina projektrapporter och förmedla det färdiga resultatet för hela klassen.

Kursledning
Skolan arbetar med lärare som engageras för hela kursperioden. Lärarna kommer från olika nordiska länder och har en vägledarfunktion. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och projektarbeten. Därutöver engageras sakkunniga för presentation av speciella områden.

Förkunskaper
Föreläsningar och arbete i förkursen sker både på skandinaviska och på engelska. Största delen av inläsning sker på engelska. Inom kurskollektivet lägger vi vikten på det skandinaviska språket med undantag av finska och isländska. Deltagarna ska arbeta i projektgrupper under hela kursen. Det är därför nödvändigt att de har erfarenhet av frivilligt studiearbete. Kunskaper inom nordiska, internationella och fackliga frågor är en fördel för att delta i kursen.

Kursavgiften
Kursavgiften är 32 000 svenska kronor (eller motsvarande i annan valuta). I avgiften ingår kostnader för mat och husrum (OBS inkvartering i dubbelrum) samt resor till och från deltagarnas hemorter och till kursorterna.

Resor
Genèveskolans resor bokas långt i förväg som gruppresa från respektive huvudstad och kan inte ombokas eller ändras.

Anmälning
Det beror på vilken organisation du tillhör och i vilket land du bor i. Ta kontakt med en kontaktperson i din organisation eller fackförbund. Du måste få en rekommendation från ditt förbund eller din organisation, eftersom det är de som betalar din kursavgift.

Stipendier
Stipendier lämnas av flera riksorganisationer och lokala organisationer, främst fackliga. Likaså lämnas stipendier i vissa fall av kommuner. Deltagarna uppmanas att söka stipendier från dessa håll.

Boende - delat rum
Under förkursen på Runö får deltagarna eget rum. Under hela perioden i Schweiz kommer deltagarna att dela rum med en kurskamrat. Denna väljer man själv. Personen ska vara från ett annat nordiskt land. Många tycker på förhand att det verkar svårt, men utvärderingarna under åren har visat att de flesta faktiskt uppskattar arrangemanget. Skälen till att ha dubbelrum är att utbytet skall bli större både språkligt och kulturellt.

Arbetsrum, arbetsredskap och datorutrustning
Under Genèveperioden av kursen kommer utrustning och utrymmen för social samvaro inte att motsvara det man är van vid från kursgårdar i Norden. Det brukar till en början upplevas som irriterande och det ställer krav på var och en att kunna anpassa sig.

Skolan har tillträde till en lokal i ILO-byggningen under vissa tider, tiderna syns på programmet. Det är samma lokal som Genèveskolans föreläsningar hålls i. Internetuppkoppling finns i såväl ILO- som i FN-byggnaden. Det går inte att ta för givet att den fungerar. NB brandväggens säkerhetsmarginal är hög och tillåter inte access till alla webb-sidor överallt t.ex. Facebook.

Deltagare träffas ofta på kvällarna i Drake/Longchamp hotellets trädgård – där finns ingen lokal inomhus tillgänglig.

I kursens slutskede arbetar grupperna på Le Courtil med egen kurslokal, Internetuppkoppling i alla byggnader och tillgång till skrivare. Här finns en stor trädgård och det är inte många steg till strandpromenaden vid sjön Lac Leman.

Rättningslinjer - närvaro
Genèveskolan innebär ett 100-procentigt engagemang. Det går inte att avbryta eller göra några dagars uppehåll i kursen för att fullgöra något annat, inte heller att resa hem före kursens slut, eller att i större omfattning sköta andra uppdrag eller arbete på distans. Mycket starka skäl skall i sådana fall föreligga och tillstånd skall fås av rektorn och läraren, som tillsammans får ta ställning i frågan och kontakta Genèveskolans sekretariat i Sverige. 

Visa solidaritet med lärare och kamrater genom att passa tider för lektioner, föreläsningar och måltider. 

De ovanstående bestämmelserna har emellertid kommit till på uppmaning av de fackliga organisationer som understött sina medlemmar för att delta i Genèveskolan. Dessa organisationer förutsätter givetvis ett deltagande i kursarbetet under hela perioden.

Evaluering och utvärdering
Under kursens gång evalueras både den individuella inlärningsprosessen som gruppens inlärningsprosess. Kursens utvärdering kommer att ske efter kursens slutskede.